Problemet

Individer & individuella behov

Det är svårt för en lärare att möta alla individuella behov som finns i klassrummet. Undervisningen kan vara för svår, för enkel eller för tråkig.

Linjär läroplan

Läroplanen i matematik i dagens skola följer ett huvudsakligt spår. Det lär ut en sak i taget. När det är dags att gå vidare till nästa kapitel finns det elever som antingen redan behärskat föregående kapitels koncept eller skulle behöva mycket mer träning.

Papperstest är krångliga och tar tid

Det är svårt för en lärare att bedöma vad elever kan och inte kan utan standardiserade test.

Vår lösning

Vår lösning är ett digitalt inlärningsverktyg som grundar sig på spelifiering. Det innehåller 261 planeter fyllda med matteövningar och fokuserar på att lära ut basfärdigheter i matematik. Vi har vetenskapliga bevis för att det hjälper, särskilt elever som behöver extra stöd för att hinna ikapp sina kompisar.

Vår expertis

Mastery

Vi lär ut färdigheterna till de sitter. Att bemästra något innebär för eleven ett naturligt flyt i det hen gör – som att vara Olympisk medaljör.

Mastery

Vi lär ut färdigheterna till de sitter. Att bemästra något innebär för eleven ett naturligt flyt i det hen gör – som att vara Olympisk medaljör.

Vetenskapligt bevisad effekt

Vi vilar våra beslut på en stark, vetenskaplig tradition. Vi prövar allt vi gör för att kunna skapa en så bra produkt som möjligt.

Vetenskapligt bevisad effekt

Vi vilar våra beslut på en stark, vetenskaplig tradition. Vi prövar allt vi gör för att kunna skapa en så bra produkt som möjligt.

Validerade test

Vi vet att bedömning av elevers kunskapsnivå är en tidskrävande process. Därför tar vi hand om det! Genom att integrera automatisk mätning i träningen ger vi lärare möjlighet att följa elever och klassers utveckling utan ansträngning.

Validerade test

Vi vet att bedömning av elevers kunskapsnivå är en tidskrävande process. Därför tar vi hand om det! Genom att integrera automatisk mätning i träningen ger vi lärare möjlighet att följa elever och klassers utveckling utan ansträngning.

Beteende och design

Vi har en lång bakgrund inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och instruktionsdesign. Vi förstår hur beteenden formas och ser till att vårt innehåll stödjer eleven i sin utveckling.

Beteende och design

Vi har en lång bakgrund inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och instruktionsdesign. Vi förstår hur beteenden formas och ser till att vårt innehåll stödjer eleven i sin utveckling.

Vill du veta mer?