Vi utvecklar det optimala sättet att lära ut grundläggande färdigheter i matematik till 7-9 -åriga barn världen över.

Vår lösning hjälper barn att finna det roliga i matematik med hjälp av lättanvända och effektiva verktyg. Vårt närmaste mål är att hjälpa barn att lära sig grundläggande matematik så att de kan lyckas i framtiden. Vårt långsiktiga mål är att genom den förbättrade utbildningskvaliteten höja länders PISA-resultat och BNP.

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev